Last name: 
Alexatos
First name: 
Andreina Margarita
Institution: 
Texas State University
Institution relationship: 
Texas State University, Dept. of Philosophy