Last name: 
Sousa
First name: 
Steffanio Moreno
Name variants: 
Sousa, Steffânio Moreno
Institution relationship: 
Goias Federal University, Institute of Mathematics and Statistics