Last name: 
Wang
First name: 
Lixia
Institution relationship: 
Tianjin Chengjian University, School of Sciences