Last name: 
Alvarez
First name: 
Reynaldo
Institution: 
Texas State University